Cuộc thi trực tuyến: TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Cuộc thi trực tuyến: TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Lượt xem:

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo... ...
Thời khóa biểu năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Thời khóa biểu năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Lượt xem:

Thời khóa biểu 5 khối có hiệu lực từ ngày 05/09/2023. ...
Đội viên thiếu niên tiền phong HCM trường Tiểu học Phan Chu Trinh hăng hái tham gia phong trào ” Kế hoạch nhỏ”.

Đội viên thiếu niên tiền phong HCM trường Tiểu học Phan Chu Trinh hăng hái tham gia phong trào ” Kế hoạch nhỏ”.

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022_2023 và công văn hướng dẫn của HĐĐ huyện Cư Kuin về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm giáo dục tinh thần ” Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” trong Đội viên, sao nhi. Liên đội TH Phan Chu Trinh triển khai phong trào ” Kế hoạch nhỏ” năm học 2022_2023. Đây là... ...