Tập thể CBQL, giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh hăng hái tham gia bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tập thể CBQL, giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh nghiêm túc học tập, làm bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2023 trong 2 ngày 11/8 – 12/8/2023 tại hội trường UBND huyện Cư Kuin.

Hình ảnh báo cáo viên Trần Thế Đông trao đổi các chuyên đề