Đội viên thiếu niên tiền phong HCM trường Tiểu học Phan Chu Trinh hăng hái tham gia phong trào ” Kế hoạch nhỏ”.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022_2023 và công văn hướng dẫn của HĐĐ huyện Cư Kuin về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm giáo dục tinh thần ” Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” trong Đội viên, sao nhi.

Liên đội TH Phan Chu Trinh triển khai phong trào ” Kế hoạch nhỏ” năm học 2022_2023. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của thiếu nhi trong toàn Liên đội tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động ” Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ day”. Tạo điều kiện cho mỗi Đội viên, sao nhi được tham gia phong trào với mục tiêu cao nhất là giáo dục và hình thành cho các em giá trị tốt đẹp, tăng cường sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau giữa các em Đội viên, sao nhi.

Thông qua phong trào từng bước giúp đỡ thiếu nhi khó khăn có điều kiện vượt khó vươn lên đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh.