Giới thiệu Về nhà trường

Trường TH Phan Chu Trinh – Huyện Cư Kuin được thành lập năm 1986, được tách ra từ trường PTCS Phan Chu Trinh xã Ea Hu. Trường TH Phan Chu Trinh vinh dự dược đón nhận trường TH dạt chuẩn Quốc gia Mức độ I năm học: 2007-2008. Trong quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt, được tích lũy nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học bổ ích về công tác giáo dục; trong đó có cả bài học thành công và chưa thành công trong việc đề ra và thực hiện các chủ trương, các giải pháp. Bởi vậy, việc kiểm định chất lượng giáo dục đã giúp nhà trường chúng tôi nhìn nhận đánh giá trường học một cách khách quan, thu thập nhiều minh chứng phát huy được thế mạnh, khắc phục được điểm yếu một cách kịp thời để nhàm xây dựng trường TH đạt chất lượng cao, môi trường giáo dục tốt đáp ứng cho nhu cầu học tập và rèn luyện cho các em. Từ đó công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì và phát huy có hiệu quả, tạo tiền đề, động lực để sự nghiệp giáo dục phát triển, vị thế của Ngành giáo dục được khẳng định là “Quốc sách hàng đầu”

Khi trường mới tách, có tổng số lớp: 25 lớp, với 763 học sinh và 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên (đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên mới đạt trình độ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ); + Có 12 phòng học cấp 4 trong đó có 05 phòng học tạm trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn và hết sức khó khăn. Đến năm học 2022 – 2023: + Về tổ chức nhà trường: Có 15 lớp với 454 học sinh và 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó: CBQL: 2 đ/c; GV Tiểu học: 17 đ/c; GV Thể dục: 1 đ/c; GV Tiếng Anh: 2 đ/c; GV Âm nhạc: 2 đ/c; GV Mỹ thuật: 1 đ/c; GV Tin học: 1 đ/c; NV: 3 đ/c. + Về cơ sở vật chất: Có 6 phòng kiên cố và có 10 phòng học bán kiên cố; 2 phòng làm việc;1 phòng máy tính; 1 phòng thiết bị và hệ thống thiết bị; đồ dùng dạy học; 1 phòng thư viện SGK; tài liệu tham khảo theo danh mục quy định phục vụ các hoạt động dạy và học của nhà trường. Từ khi trường được thành lập đến nay, trường TH Phan Chu Trinh đã không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như chất lượng giáo dục. Nhà trường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ qua từng năm học và cả giai đoạn phát triển giáo dục và đào tạo. Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý vững vàng, GV có trình độ trên chuẩn đạt tỉ lệ cao. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, được nhân dân trên địa bàn tin tưởng.