Đội viên thiếu niên tiền phong HCM trường Tiểu học Phan Chu Trinh hăng hái tham gia phong trào ” Kế hoạch nhỏ”.

Đội viên thiếu niên tiền phong HCM trường Tiểu học Phan Chu Trinh hăng hái tham gia phong trào ” Kế hoạch nhỏ”.

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022_2023 và công văn hướng dẫn của HĐĐ huyện Cư Kuin về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm giáo dục tinh thần ” Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” trong Đội viên, sao nhi. Liên đội TH Phan Chu Trinh triển khai phong trào ” Kế hoạch nhỏ” năm học 2022_2023. Đây là... ...